Budov, které jsou skutečnými perlami Slaného, není mnoho a je potřeba je tím více opečovávat. Okresní dům, kterému Slaňáci neřeknou jinak než „okresák“, má nyní šanci, že by do něj mohlo město postupně investovat potřebné finanční prostředky, když byla stavba tolik let opomíjena a zub času na ní vykonal své.

Návrh na možnou rekonstrukci budovy budou dnes projednávat slánští zastupitelé. Vypracováním podkladů a možnostmi příštího využití okresního domu se dlouhodobě zabývá uvolněný člen rady města Pavel Bartoníček. Už před lety, ještě za starosty Ivo Rubíka (ODS), zde navrhoval vybudováno komunitního centra a přestěhování městské knihovna. Projekt ale následně usnul a nikdo už ho více neinicioval. Slaný řešilo jiné priority. Nyní už je ale nejvyšší čas, aby se jednou impozantní budova neporoučela k zemi, jako je tomu například v případě takzvaného zámečku v areálu někdejší přádelny Benar ve Kvíčku, která je dnes majetkem turecké společnosti.

„Budova bývalé piaristické koleje, ve které sídlí slánské muzeum a knihovna již delší dobu potřebám obou organizací prostorově nevyhovuje,“ říká Pavel Bartoníček.

A ještě k tomu Pavel Bartoníček dodává: „Muzeum má přeplněné depozitáře, chybí mu místnosti k větším výstavám a nemůže trvale vystavit sbírkové předměty, které by přilákaly více návštěvníků – například ostrostřelecké terče či umělecká díla Jana Zacha. Knihovna je také prostorově na hranici svých možností a nemůže rozvíjet další aktivity pro své čtenáře. Ty jí přitom vynesly na první místo jako nejlépe hodnocenou knihovnu v kategorie měst do 20 tisíc obyvatel v rámci celé naší republiky,“ zdůvodňuje svoji aktivitu Pavel Bartoníček. Dodává, že při hledání možných řešení vyplynul jako jednoznačně nejvhodnější návrh přestěhování knihovny do prostor bývalého Okresního domu. Tento návrh byl již projektově rozpracován v roce 2006 jako multifunkční společenské centrum s knihovnou. Projekt nebyl ale nikdy dotažen do schváleného stavebního povolení a finance města byly následně věnovány na stavbu parkovacího domu.

V dubnu 2017 se uskutečnila mezi Slaňáky anketa, ze které vyplynula jako nejlepší varianta využití opět přestěhování knihovny do okresního domu. Tu podporovali také všichni zainteresovaní odborníci – odbor kultury, ředitel muzea, ředitelka knihovny, manažerka rozvoje města, odbor správy majetku. Zdálo by se tedy, že vedení města nebrání nic, věnovat energii pro postupnou rekonstrukci okresního domu. Nestalo se tak.

Pavel Bartoníček proto připravil návrh na navýšení prostředků v rozpočtu města, v první fázi pouze o 400 tisíc, který doplňuje: „Přestože jsem zatím nenalezl podporu u kolegů ve vedení města, jsem přesvědčen, že zastupitelstvo bude k celé záležitosti vstřícnější. Vždyť jsme všichni Slaňáci a budova by mohla opět být chloubou našeho města. Nebude to samozřejmě za rok, ale je třeba začít a postupovat po etapách. Nejprve dokončit koncepční projektové práce. Pak návrh prodiskutovat v rámci veřejného projednání s odborníky i občany města. A nakonec začít hledat finanční možnosti na rekonstrukci celé budovy.“

Nezbývá než doufat, že tento názor podpoří i ostatní zastupitelé a za pár let bude knihovna v budově okresního úřadu chloubou Slaného.