Důvodem jsou práce na stavbě vodovodu pro horní tlakové pásmo v Unhošti, které začaly v pondělí a naplánovány jsou s ohledem na klimatické podmínky do poloviny prosince. Odstávka zasáhne obyvatele města. Uzavřen bude nejen městský úřad, vyučovat se ale nebude ani v základní a mateřské škole. Fungovat nebude také školní jídelna. Školní družina bude zajištěna od 6.30 do 17 hodin i pro žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni.

Například restaurace Square či Stará studna ale zůstanou podle vyjádření jejich provozovatelů otevřeny.

Trasa nového vodovodního řadu je vedena Karlovarskou ulicí a dále pokračuje ulicí Zd. Hofbauera. Druhý přívodní řad umožní posílení zásobování celého města. „Investorem celé akce za pět a půl milionu korun je společnost Vodárny Kladno – Mělník," uvedl její investiční ředitel Jaroslav Černý. „Cílem záměru je dokončení rozpásmování města s optimálními tlakovými poměry. Řad pro horní tlakové pásmo vyřeší problematiku dostatečného množství pitné vody pro celou oblast severní části Unhoště, včetně průmyslové zóny," vysvětlil ředitel.

V ulici Zd. Hofbauera bude vyměněno stávající litinové potrubí a nahrazeno silnějším polyetylenovým. Současně bude možná i výměna vodovodních přípojek.„Středočeské vodárny v předstihu informovaly všechny zdejší vlastníky nemovitostí na možnost rekonstrukce jejich vodovodních přípojek," řekl Marek Holubovský, vedoucí střediska Vodovod Kladno II. „Nabízíme jim bezplatnou rekonstrukci vodovodní přípojky vyjma osazení vodoměrné sestavy. Zemní práce si ale musí zajistit každý sám," informoval Holubovský.

Nejdůležitějším dnem pro obyvatele Unhoště je čtvrtek, kdy bude přerušena dodávka vody do celého města. Náhradní zásobování bude zajištěno dvěma mobilními cisternami a osmi voznicemi. „I když zhotovitelem akce nejsou Středočeské vodárny, logisticky ji musí zajistit, uvedl Marek Holubovský. „V ulici Zd. Hofbauera budou po obou stranách na chodnících položeny takzvané suchovody, na které budou po doby stavby nového vodovodní řadu připojeny jednotlivé nemovitosti," dodal.

Druhou etapou investice jsou nová propojení v ulicích U Jezírka, V Brance, Karlovarská a Havlíčkova. Výměnou uzávěrů (šoupat) v těchto křižovatkách bude propojena celá vodovodní síť ve městě. Při přerušení dodávek vody pak bude postiženo co nejméně obyvatel.