Kromě intenzivního třídenního poctivého tréninku a relaxace se přítomní vydováděli i na karnevalu. Přestože jim přibylo něco holí a stříbra ve vlasech, při sobotní dědko–babko party energie a legrace nikomu rozhodně nechyběla.