Předpokládá se, že nově zvolený kandidát na děkana bude jmenován rektorem ČVUT doc.  Vojtěchem Petráčkem, a prof. Rosina tak bude pokračovat ve funkci děkana další čtyři roky.

Pro profesora Rosinu je to již jeho čtvrté volební období ve funkci děkana FBMI. Za jeho vedení se fakulta stala respektovanou vzdělávací a výzkumnou institucí s téměř dvěma tisíci studenty.

close Děkan Josef Rosina s dárkem pro prezidenta Petra Pavla. info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Děkan Josef Rosina s dárkem pro prezidenta Petra Pavla.

V příštím roce FBMI oslaví dvacet let své existence, z toho celých dvanáct let stál prof. Rosina v jejím čele a čtyři roky působil ve funkci proděkana.

Pro další čtyřleté období chce i nadále modernizovat formy výuky, budovat nové laboratoře a praktické učebny, nabídnout další atraktivní studijní programy, které na trhu chybí, a dokončit rekonstrukci třetí budovy pro fakultu. Ta bude sloužit zejména k výuce laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví.

Ve své řeči k akademické obci prof. Rosina řekl: „Chtěl bych, abychom usilovali o to, aby se pro všechny kolem nás Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT stala symbolem nositele intelektuálního ducha, fakultou, která šíří nové myšlenky a je uznávanou vědecko-pedagogickou institucí."