Motivovat obyvatele Kladna, aby při svých cestách, a to nejen rekreačních, ale i do zaměstnání nebo školy více využívali bicykl, je cílem takzvaného cyklogenerelu, který si odborně nechalo zpracovat vedení radnice. Na jeho základě by měla být zjednodušena, rozšířena a zkvalitněna cyklistická doprava v největším středočeském městě. Úpravy komunikací by měly zajistit větší bezpečí pro cyklisty, potažmo ale i chodce a další účastníky silničního provozu.
Jak informoval architekt Ondřej Rys (Volba pro Kladno), uvolněný předseda Komise rady města pro jeho rozvoj, součástí cyklogenerelu je i akční plán pro nejbližší dva roky.

„Jedná se například o několikapruhé komunikace, které jsou dnes pro chodce a cyklisty nevyhovující," uvedl Rys. V tuto chvíli má město zpracovánu studii změn dopravního značení a úprav Vítězné ulice v Rozdělově a na ní navazujících ulic Čs. armády a Pod Zámkem v centru. „Snahou je zúžit stávající jízdní pruhy a vytvořit zde pruh pro cyklisty, ale také zlepšit možnosti parkování. Studie prostor řeší i z hlediska estetiky. Počítá například se vznikem stromových alejí ve Vítězné ulici a ulici Čs. armády. To zvýší atraktivitu uvedených lokalit," nastínil architekt.

Současně je připravováno zadání další studie, který by se týkala ulic Kleinerovy, Cyrila Boudy, Vodárenské a Americké. „Také zde chceme zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců a celý prostor kultivovat," uvedl Rys.

Ondřeje Rys řekl, že by práce ve zmíněné Vítězné ulici mohly být dokončeny ještě v letošním nebo v první polovině příštího roku. Realizace celého cyklogenerelu je pak během na dlouhou trať a odvíjet se bude například od postupné rekonstrukce konkrétních kladenských ulic, ať už ve vlastnictví města nebo Středočeského kraje. Vybudování komplexnější cyklistické infrastruktury bude v Kladně trvat minimálně pět až šest let.

Cyglogenerel počítá i se zprůjezdněním některých jednosměrných ulic pro cyklisty obousměrně. „Tuto záležitost projednáváme v pracovní skupině pro dopravu. Narážíme však na problém, že ne všechny jednosměrné ulice jsou dostatečně široké, aby zde byl podle legislativy průjezd cyklistů obousměrně umožněn. Povést by se to mohlo například u silnice Na Vyhaslém, kde by cyklisté mohli využívat nyní jednosměrnou ulici, která je přivede na okruh cyklostezek kolem Kladna," uvedl Ondřej Rys.

Autorem cyklogenerelu je Tomáš Cach, zkušený dopravní urbanista, jenž se problematikou cyklistické dopravy a veřejného prostoru zabývá už řadu let.
„Velkou výhodou Kladna je, že zde nejsou výrazné výškové rozdíly terénu, snad s výjimkou části k průmyslovým zónám a brownfieldu. Je však potřeba vědět, odkud, kam a proč se lidé v Kladně na kole nejčastěji pohybují a systém cyklotras řešit komplexněji," konstatoval Tomáš Cach před časem při jednom z veřejných projednávání cyklogenerelu. „Bolest Kladna v tomto směru je, že tu nejsou pro cyklisty vyřešeny křižovatky, zejména ty velké," dodal.

Cyklogenerel bude na základě rozhodnutí zastupitelů z minulého týdne zařazen mezi strategické dokumenty města. Počítat s ním tak budou například změny územního plánu, regulační plány či studie konkrétní lokality.