Vzdělávací pásmo zahájí 6. března doktor Martin Vostřel z lounského muzea vyprávěním o putování po naší vlasti, které podnikl s přáteli Tisíc mil napříč republikou.

Ve středu 7. března v 17 hodin v kapli Vlastivědného muzea ve Slaném bude mimořádná přednáška českého historika Petra Čorneje věnována českému panovníku Jiřímu z Poděbrad, čímž si připomeneme 560. výročí od jeho zvolení českým králem. Složitá doba Slaného v 17. století je ve čtvrtek 8. března námětem příspěvku Josefa Kadeřábka s názvem Od kolébky do hrobu. Slánská protireformace očima dobového aktéra.

Poslední přednáškou prvního týdne je 9. března Kladno a Slaný, školský systém od 90. let 19. stol. do konce roku 1948. Přednese kladenská historička Irena Veverková ze společnosti Patria.

Druhý týden bude věnován moderním dějinám. V pondělí 12. března pohovoří Pavel Fabini o Poslancích na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku. V úterý 13. března naváže Milan Bárta příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech. Středeční příspěvek 14. března přednese ředitel slánského muzea Jan Čečrdle a bude věnován kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940-1944 Jaroslava Jana Pály a továrně Palaba.

Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. března vypraví kladenská historička Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti. Soubor přednášek uzavřou v pátek 16. března Jiří Unger a Lukáš Hort prezentací projektu Virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný.