Podáno bylo pět nabídek v cenovém rozmezí od 1,319 do 1,397 miliardy korun, přičemž předpokládaná cena stavby je 1,914 miliardy. "Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení," uvádí ŘSD ve své tiskové zprávě.

Úsek dálnice D7 od Kutrovic po Panenský Týnec měří přesně 6764 metrů. Ve směru od Prahy bude úsek navazovat na novou čtyřpruhovou dálnici D7, a to na část vedoucí od Slaný–západ po Kutrovice. "Směrové i výškové vedení zůstane zachováno v nynější stopě, kde je dáno trasou stávající silnice I/7. Ta bude využita jako levá polovina budoucí dálnice. Součástí stavby je sedm mostů, z toho tři jsou stávající a budou rekonstruovány, dále deltovitá mimoúrovňová křižovatka Hořešovice, a dvě protihlukové stěny," vyjmenovává ŘSD.

close Dálnice D7 v úseku Slaný-západ - Kutrovice. info Zdroj: ŘSD zoom_in Dálnice D7 v úseku Slaný-západ - Kutrovice.

Stavba „D7 Kutrovice – Panenský Týnec“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic v ČR. Hlavní silniční tah D7 Praha–Chomutov–hranice se SRN (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské unie. Výstavba silnice I/7 probíhá už od 70. let a usnesením vlády z roku 1999 byla schválena stavba dálnice D7.

Ředitelství silnic a dálnic