Silnice I/7 představuje důležitou spojnici Prahy s prů­myslovou aglomerací Lounska a Chomutovska. Stávající silnice bude během výstavby roz­šířena v počátečním úseku na směrově dělený čtyřpruh. Součástí stavby je pět mostů, z nichž tři budou zcela nové a další dva mosty pro­jdou rekonstrukcí.

Postavena bude jedna 600 metrů dlouhá protihluková stěna u obce Lotouš, dále budou zbudovány přeložky inženýrských sítí, doprovodných komunikací, polních cest a dalších souvisejících objektů.

close Dálnice D7 v úseku Slaný-západ - Kutrovice. info Zdroj: ŘSD zoom_in Dálnice D7 v úseku Slaný-západ - Kutrovice.

"Počátek hlavní trasy s délkou 3350 metrů je v kilometru 24,35, kde se napojuje na předchozí úsek MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ. Konec úpravy se nachází na kilometru 27,70, kde na něj navazuje úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec," vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jiří Veselý.

Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 29. ledna. "Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a nakonec vypršel 3. května. Podáno bylo šest nabídek v cenovém rozmezí od 532,38 do 685,96 milionu. Odhadovaná cena veřejné zakázky přitom činí 828,40 milionu. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení," řekl Veselý.

Na budoucí trase dálnice v tomto úseku právě probíhá záchranný archeologický výzkum. Po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem pak bude následovat samotné zahájení stavby, kterou plánujeme uvést do provozu v roce 2026.