Do podoby dálnice se zhruba z poloviny rozšíří současná dvoupruhová silnice I/7, do nové trasy se D7 odkloní v podobě obchvatu Lotouše. Celá D7 Praha – Chomutov by měla být hotová v roce 2027 nebo 2028, jako poslední se bude rozšiřovat obchvat Postoloprt. Nyní se staví dva úseky u Loun a Chlumčan, které se zprovozní v letech 2023 a 2024.