Kvůli tomu, že v úseku u Slaného je frekventovaná komunikace dodnes pouze dvouproudá, každoročně se zde stanou desítky nehod nezřídka s fatálními následky. Výstavbou chybějící dvou jízdních pruhů bude v místě zajištěna větší bezpečnost řidičů, plynulejší a rychlejší doprava.

Šoféři přitom čekají na tento kousek dálnice za městem více než tři desítky let. Priority státu byly však několikrát změněny a veškeré přípravy v minulosti i zastaveny.

Jak potvrdil Jiří Veselý, mluvčí podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR, první zemní práce u Lotouše už začaly. Na místo se co nevidět vypraví i archeologové. „Po pravé straně ve směru od Slaného do Lotouše probíhá aktuálně skrývka zeminy a kácení dřevin tak, aby se začátkem příštího roku mohl v lokalitě stavby rozběhnout archeologický výzkum. Současně vybíráme zhotovitele stavby,“ sdělil Veselý a doplnil: „Počátek hlavní trasy je na 24,35 kilometru, kde se napojuje na předchozí úsek mimoúrovňová křižovatka Knovíz –  Slaný-západ. Konec úpravy se nachází v 27,70 kilometru, kde na něj navazuje úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec,“ popsal mluvčí.

U Chlumčan na Lounsku je v plném proudu výstavba dálnice D7 Praha - Chomutov.
Dálnice D7 na hranici Kladenska se za měsíc otevře. Stavbě se nevyhnuly problémy

Stávající silnice I/7 bude podle projektu během výstavby roz­šířena v počátečním úseku (před odklo­nem do nové stopy u Lotouše) délky 1810 metrů na směrově dělený čtyřpruh. „Poloha nového pravého jízdního pásu ve směru na Louny je umístěna ke stávajícímu tak, že směrové a výš­kové parametry současné poloviny čtyřpruhu zů­stávají zachovány, doplnil Jiří Veselý. A stejně tak zůstanou zachovány na trase i všechny dosavadní budovy. „Kvůli stavbě neplánujeme demolovat žádné rodinné domy ani jiné objekty,“ potvrdil.

Podle mluvčího bude součástí stavby pět mostů, z nichž tři budou zcela nové a další dva mosty pro­jdou rekonstrukcí. Kromě toho bude postavena jedna 600 metrů dlouhá protihluková stěna přímo u Lotouše, kde se nacházejí rodinné domy. Počítáno je dále s přeložkami inženýrských sítí, doprovodných komunikací, polních cest a dalších souvisejících objektů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 828,40 milionu korun. „Výstavbu máme v plánu zahájit v příštím roce a novou komunikaci uvést do plného provozu v roce 2026,“ uzavřel mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý.