„Akci u Kněževsi jsme zahájili loni v březnu. S menší zimní přestávkou trvala jeden rok. Během této doby došlo i na rekonstrukci a rozšíření mostu. Na něj jsme spotřebovali na 500 kubíků betonu, na rekonstruovanou vozovku v místě křižovatky pak přes 400 tun asfaltu. Práce zahrnovaly i rekonstrukci systému odvodnění a zejména pak vybudování přídatných pruhů,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Hlavním smyslem akce byla přestavba připojovacího a odbočovacího pruhu v délce 295 a 260 metrů. Vozovka byla v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 metrů tak, aby bylo umožněno vedení dopravy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.
 
„Podle posledního sčítání dopravy tudy projede denně až 35 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu pětinu tvoří nákladní auta a kamiony. Nové úpravy mimoúrovňové křižovatky tedy napomohou nejen plynulosti, ale především bezpečnosti dopravy,“ doplnil mluvčí. Hodnota díla je 112 milionů korun.

Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat dálnice D7 mezi Slaným a Panenským Týncem na Lounsku.
Mezi Slaným a Louny po dálnici. Podívejte se, jak bude vypadat klíčová část D7

Mimo to na trase D7 ve směru na Chomutov dál pokračují intenzivní přípravy dostavby bezmála sedmnáctikilometrového úseku dálnice D7 na trase Knovíz – Slaný-západ – Kutrovice – Panenský Týnec.

Zajímavé archeologické nálezy u Slaného

Na trase už bylo dokončeno kácení dřevin a momentálně dochází nedaleko Lotouše ke skrývce zeminy a probíhá záchranný archeologický výzkum. Ten přinesl zajímavé nálezy. Například 3 pravěké lidské kostry v pohřebních jámách, jejichž původ datují archeologové do let 4300 – 2200 př. n. l. Objeven byl také zbytek sídliště z období stěhování národů (5. – 6. století n. l.). Jedná se o zahloubený dům a stavbu s halovou dispozicí. Oba objekty ještě doplňuje několik samostatných pecí v okolí.

Odhadované náklady na celou výstavbu tří částí dálnice D7 na Slánsku činí 4,9 miliardy korun, z toho nejvyšší předpokládané náklady, 2,1 miliardy se týkají výstavby úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Knovíz a Slaný-západ. Zde dojde mimo jiné k vybudování 4 nových mostů a rekonstruovány budou 3 stávající. Výstavba D7 mezi Knovízem a Panenským Týncem je v plánu ve druhé polovině letošního roku a zprovoznění pak v roce následujícím.