Zástupci investora proto ve středu obyvatelům Kladna při setkání odpovídali, jak jsou případná rizika řešena v návrhu jejich projektu.

Obchodní dům Globus má být vybudován na soukromých pozemcích, což investorovi odsouhlasilo bývalé vedení města v čele s exprimátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno).

Přesto současné vedení Kladna ani veřejnost nejsou spokojeni s dosavadními výsledky EIA (vliv stavby na životní prostředí). “Nám připadá, že si z nás s tou EIA trochu dělají legraci. Investor vždy dodělá to, co připomínkujeme minule, ale mezi tím se v území stane spousta věcí, které už příště nezohlední,” upozorňuje kladenský primátor Dan Jiránek.

“Když se dělala vloni první EIA, nevšimli si, že vedle nich staví firma Dextrade. Tak jsme jim to připomínkovali s tím, že musejí brát do úvahy okolní stavby. V poslední EIA si pro změnu investor nevšiml, že požádala o rozšíření pekárna La Loraine. Na to nám povědí, že používají obecná čísla nárůstu dopravy v České republice. Takhle se to ale dělat nedá,” ohrazuje se se primátor.

“Nás nezajímají obecná čísla! Z našeho pohledu je doprava i tentokrát udělaná špatně, protože mezi tím v daném území jiné společnosti požádaly o další rozvoj, a to je potřeba vzít do úvahy,” dodal Jiránek. “Podle mého laického rozumu nepřibude v území ani voda, kterou garantují, když tam vznikne další zpevněná plocha,” uzavřel.

Investor, společnost Rent Group, která chce Globus stavět, nedávno znovu požádala o schválení posudku vlivu na životní prostředí. Původní žádost nechal investor na krajském úřadu zastavit počátkem roku, důvodem byla hlavně nesouhlasná vyjádření kladenského odboru životního prostředí a vedení Kladna.

Plánovaná stavba by měla zabírat více než 17 tisíc čtverečních metrů, součástí areálu budou kromě obchodního domu silnice, parkoviště pro více než 700 vozů, manipulační a zásobovací plochy, čerpací stanice. Součástí záměru mají být také parkové úpravy, například výsadba dřevin, křovin a travních ploch, a též obnova nedalekého Lidického potoka. Stavba měla dle původních plánů začít letos v červnu, nový termín zatím není určený.