Poprvé se při společném čtení setkaly děti i Dětském domově v Ledcích, které bylo navíc zcela vyjímečné a sváteční. Zúčastnil se ho totiž velvyslanec Dánského království Ole Frijs-Madsen a ředitelka Lego Production ČR Janet Kroes. Milé setkání dětí a dospělých se uskutečnilo v příjemném prostředí Zámečku ve Šternberku, který je součástí Dětského domova

,,Čtení otevírá dveře do světa a je důležité, aby si k němu děti našly vztah již od útlého věku. Díky Noci s Andersenem se také dozvědí něco o slavném dánském pohádkáři i o zemi, z níž pocházel, což mě samozřejmě velmi těší,“ jsou slova velvyslance Dánského království Ole Frijs-Madsena, který přečetl v originále dětem Andersenovu pohádku Princezna na hrášku.

„Na Noc s Andersenem jsme pozvali i děti z okolí. Páteční setkání dětí a školáků s nařízenou ústavní výchovou i dalších dětí z běžných funkčních rodin přesně vystihuje dlouhodobý koncept a práci Dětského domova v Ledcích. Jde o přirozené propojování životů nejen dětí, ale i dospělých. Pro malé účastníky se uskutečnilo čtení pohádek i hry se speciálním programem s dobrovolníky ze společnosti Lego, kteří celou akci u nás společně s dánskou ambasádou iniciovali,“ uvedl ředitel DD Ledce Pejša a doplnil informací, že továrna na stavebnice, která má svůj výrobní závod v Kladně, dlouhodobě dětský domov v Ledcích podporuje.