O tom, že se nejedná o nějaký planý výstřel do vzduchu svědčí fakt, že bič nového nařízení už od června letošního roku pocítilo pět příjemců pomoci v hmotné nouzi.

Sociální odbor magistrátu totiž sleduje, jak lidé závislí na sociálních dávkách plní své rodičovské povinnosti a zda své děti řádně posílají na vyučování. Pokud se tak neděje, jsou rodiče napomenuti, nebo pokutováni. Zároveň podle zákona přestanou být považováni na tři měsíce za osoby v hmotné nouzi. Ztrácejí tak na uvedenou dobu nárok na sociální dávky. Jak uvedl primátor Kladna Dan Jiránek, celý postup má prý jednoznačně preventivní charakter.

„Důvodem je snaha předejít možnosti pozdějšího sociálního vyloučení dítěte způsobeného získáním nižší kvalifikace. S tím pak souvisí i komplikované uplatnění na trhu práce, rozvoj negativních návyků a podobně,“ řekl Jiránek.

„Křížová kontrola, kdy spolupracuje sociální odbor s oddělením přestupků, aby zjistil, kteří příjemci pomoci v hmotné nouzi své děti neposílají do školy, není jediným způsobem, jak město zefektivňuje vyplácení sociálních dávek,“ poznamenal náměstek primátora Miroslav Vacek.

Kladno totiž jako jedno z prvních měst v České republice začalo bránit zneužívání dávek ke koupi alkoholu a cigaret vyplácením části dávek v poukázkách.

Pokud se člověk dostane do hmotné nouze, může mu stát pomoci. Při nezaměstnanosti přesahující dobu šesti měsíců je mu vyplácen příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima. To v současnosti činí 2020 korun. Při kratší nezaměstnanosti je mu vypláceno životní minimum ve výši 3126 korun.

V Kladně je pomoc v hmotné nouzi vyplácena přibližně tisícovce žadatelů. Pomoc v hmotné nouzi slouží jako příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či mimořádná okamžitá pomoc.