Program večera byl zahájen křtem nové audioknihy Památníku Lidice s názvem Lidická vzpomínání, na jejímž vzniku se podíleli Marie Málková, Dana Černá, Jiří Dvořák a Michal Zelenka. Autorem textů je ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Záznam z koncertu: 

| Video: Youtube

Součástí Děkovného koncertu Pro Lidice bylo také čtení jmen zavražděných lidických dětí a Světla z oken lidických domů, neboli rozsvěcení svíček na místech, kde stávala původní lidická stavení.

Na místě každého z nich rozsvítili potomci přeživších lidických obyvatel, občané Lidic a obyvatelé okolních i vzdálenějších obcí svíčky v upomínku na jejich bývalé majitele.