„Služby dolů s námi odmítají komunikovat. Byty jsou nám nabízeny za tržní ceny srovnatelné s nově stavěnými. Není přitom zohledněno, že v nich nájemníci strávili desítky let života. Většinou se jedná o bývalé zaměstnance dolů nebo souvisejících podniků. Mnozí z nich jsou v důchodovém věku a ze současné situace jsou zděšeni,“ uvedla předsedkyně Sdružení nájemníků v bytech SD Marie Dudová s tím, že sdružení zastupuje 867 domácností.


Nikdo ze společnosti SD ani Pražské správy nemovitostí, která před několika měsíci rozhodující akcii kladenské firmy koupila, se mezi demonstranty nedostavil. Jednatel Služeb dolů František Kraček už počátkem tohoto týdne avizoval, že na protesty má každý občan právo, stejně jako že celý čtvrtek bude na jednáních v Praze. Omluvný dopis zaslal pozvaný primátor Dan Jiránek, který byl pracovně mimo Kladno. „Vedení města nemůže do záměrů soukromé společnosti zasahovat. Je si ale vědomo složité situace, do níž se nájemníci dostali a bude se proto snažit iniciovat alespoň schůzku mezi nimi a zástupci služeb dolů,“ prohlásila včera mluvčí magistrátu Petra Kučerová.


„Nepřálo nám počasí, a proto protestní manifestaci zorganizujeme znovu. Sejdeme se v nějakém sále, kde si vyměníme informace a teprve poté se opět vydáme před sídlo společnosti,“ uvedla Dudová.


„Jsem matka od jedenáctiletých dětí. Před devíti lety jsem zaplatila sto tisíc za neplatiče, a protože mám smlouvu na na dobu určitou, nemám žádný nárok na náhradní bydlení, i když jsem psala prezidentovi. Tak ať mi všichni políbí p…,“ prohlásila rozhořčeně demonstrující Marcela Storinová. z Kladna.