„Intenzivně reagujeme na novelizaci zákona o odpadech. Náklady za odpad porostou i v dalších letech všem, proto se snažíme s touto situací už nyní něco dělat. Nastavujeme zcela nový systém odpadového hospodářství města. Jeho cílem je do budoucna setrvání cen za sběr, svoz a likvidaci odpadů na udržitelné úrovni navzdory změně legislativy,“ uvedl stochovský starosta Roman Foršt a připomněl, že součástí celého procesu je také potřeba zvýšit obecné povědomí občanů, proč má třídění smysl.

Při úterní ukázce se mnozí přihlížející nestačili divit, co všechno končí v popelnicích na komunální odpad. Po vysypání obsahu směsného kontejneru pracovníci firmy Obcejinak.cz roztřídili všechny odpadky na vytříditelné a nevytříditelné složky.

„Výsledek ukázal, že více než 50 procent odpadů, které lidé zbytečně házejí do popelnic, je možné dále vytřídit na plast, kov, sklo, oděvy, papír. To na vlastní oči viděly i děti, které se na místě také zapojily do soutěží a ankety, ve které vybíraly nové jméno pro elektromobil, na nějž Stochov získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí," dodal starosta.