Vzhledem k tomu, že vrapická škola vzdělává mladé lidi v řadě oborů, kluci i holky si mohou vybrat, co je nejbližší jejich zájmům. Výuční list zde mohou získat kuchaři, cukráři, zahradníci, aranžéři, pečovatelky, truhláři, elektrikáři, zámečníci, malíři nebo zedníci. Každoročně škola, kterou navštěvují více než dvě stovky mladých lidí nejen z Kladenska, přijímá do prvních ročníků kolem osmdesáti až devadesáti žáků.

„Den řemesel pořádáme dvakrát ročně, aby příchozí měli možnost poznat jednotlivá řemesla na vlastní oči. Zájem je velký a ve čtvrtek k nám dorazilo kolem čtyř set dětí,“ potvrzuje Ivana Sedláková, ředitelka Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapice.

Vzhledem k tomu, že návštěvníci mohou středoškolákům a jejich učitelům koukat při návštěvě zařízení pod ruce, řada z nich zde nachází inspiraci a není výjimkou, že se posléze stanou žáky školy. „Jsem ráda, že akce mají ohlas a výsledky. Návštěvníci, kteří mezi nás přijdou, vidí na vlastní oči školu, vybavení, pomůcky a poznají celkovou atmosféru, jak zde pracujeme. Jednotlivé obory představují žákům ze základních škol přímo naši učni. Pro obě strany je to příjemný způsob komunikace,“ vysvětlila Sedláková. I to hraje při volbě střední školy nezastupitelnou roli.

Ze studia technických oborů mají děti často předem zbytečné obavy, při Dni řemesel poznávají, že skutečnost je odlišná a lze se učit i zábavnou formou. „Předsudky nám pomáhá překonávat také projekt dílniček, který je podpořen Evropskou unií a běží u nás druhým rokem. Zájem je veliký. Spočívá v tom, že k nám pravidelně dojíždějí žáci ze základních škol, kteří si sami, podle daného tematického okruhu, zkusí vyrobit konkrétní výtvor například v truhlářské dílně nebo v kuchyni.

Co se týká absolventů vrapické školy, ti nacházejí velké uplatnění na trhu práce, jelikož šikovných řemeslníků je trvalý nedostatek. „Byli jsme pochváleni inspekcí, že máme vysokou míru uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce. Díky tomu, že mají naši žáci posílený odborný výcvik více hodinami, zvládají dovednosti velmi dobře. Motivující je i to, že u nás mohou získat prospěchové stipendium, stejně jako si ve dnech praxe vydělat zajímavé peníze,“ dodala ředitelka.

Škola se, kromě toho, dlouhodobě zapojuje do různých projektů, včetně mezinárodního Erasmu. S jeho podporou vyjíždějí vrapičtí žáci nezřídka na zahraniční stáže.