Předsedkyně zdůraznila nutnost si válečné události připomínat, protože v současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci, a to i vojáci České republiky. Také proto se členové Československé obce legionářské zapojili do sbírky finančních prostředků na podporu Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Každý, kdo do sbírky přispěje, dostane jako poděkování květ vlčího máku s trikolórou.

"V Kladně si Den válečných veteránů připomínáme od roku 2012. Po krátkém úvodním projevu přednesla žákyně Leontýna Káralová báseň Johna McCrae Na polích ve Flandrech. Následovalo položení věnce, kytic a byly zapáleny svíčky. Svíčku zapálila též dcera válečného veterána Ludvíka Darovce Miroslava Čížková s tříletou vnučkou Jenny, Vladimír Carvan a za Klub přátel hornických tradic Kladno Jiří Skála," popsala průběh pietního aktu Eva Armeanová.

V Kladně už staví pro veřejnost dvě ledové plochy.
OBRAZEM: V Kladně už staví pro veřejnost dvě ledové plochy

"Při příležitosti tohoto významného dne jsme předali Pamětní minci ČsOL ke 100. výročí založení Petru Patákovi, řediteli kladenské SOŠ a SOU, náměstí Edvarda Beneše, a poděkovali mu za spolupráci, dále starostovi Sokolské župy Budečské Miroslavu Davidovi za podporu a šíření legionářských tradic. Starosta župy poděkoval a řekl, že si váží naší spolupráce, která trvá již od roku 1994. Ráda bych poděkovala také středoškolákům ze školy od ředitele Patáka, kteří přišli dobrovolně, přestože měli ředitelské volno, a sami se přihlásili k účasti," dodala předsedkyně.

Kromě veřejnosti se aktu zúčastnily i další významné osobnosti veřejného života - poslanec Parlamentu ČR a Kladeňák Vojtěch Munzar, tajemník kladenského magistrátu Zdeněk Slepička a za kladenský magistrát též Gabriela Havlůjová. Dále to byli vzdělavatelka Sokolské župy Budečské Alena Kottová a stejně tak učitelé výše zmíněné střední školy - Romana Vočková, Martina Kubičková a Vladimír Češpiva. Při pietě reprezentovali též zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno ve slavnostních uniformách.

Pietní vzpomínka byla ukončena minutou ticha a všichni přítomní měli připnutý květ vlčího máku. Členové ČsOL Kladno se tímto hrdě hlásí k odkazu svých bratří a nezapomínají.