Předsedkyně zdůraznila nutnost si válečné události připomínat, protože v současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci, a to i vojáci České republiky. Také proto se členové Československé obce legionářské zapojili do sbírky finančních prostředků na podporu Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích. Každý, kdo do sbírky přispěje, dostane jako poděkování květ vlčího máku s trikolórou.

"V Kladně si Den válečných veteránů připomínáme od roku 2012. Po krátkém úvodním projevu přednesla žákyně Leontýna Káralová báseň Johna McCrae Na polích ve Flandrech. Následovalo položení věnce, kytic a byly zapáleny svíčky. Svíčku zapálila též dcera válečného veterána Ludvíka Darovce Miroslava Čížková s tříletou vnučkou Jenny, Vladimír Carvan a za Klub přátel hornických tradic Kladno Jiří Skála," popsala průběh pietního aktu Eva Armeanová.

"Při příležitosti tohoto významného dne jsme předali Pamětní minci ČsOL ke 100. výročí založení Petru Patákovi, řediteli kladenské SOŠ a SOU, náměstí Edvarda Beneše, a poděkovali mu za spolupráci, dále starostovi Sokolské župy Budečské Miroslavu Davidovi za podporu a šíření legionářských tradic. Starosta župy poděkoval a řekl, že si váží naší spolupráce, která trvá již od roku 1994. Ráda bych poděkovala také středoškolákům ze školy od ředitele Patáka, kteří přišli dobrovolně, přestože měli ředitelské volno, a sami se přihlásili k účasti," dodala předsedkyně.

Kromě veřejnosti se aktu zúčastnily i další významné osobnosti veřejného života - poslanec Parlamentu ČR a Kladeňák Vojtěch Munzar, tajemník kladenského magistrátu Zdeněk Slepička a za kladenský magistrát též Gabriela Havlůjová. Dále to byli vzdělavatelka Sokolské župy Budečské Alena Kottová a stejně tak učitelé výše zmíněné střední školy - Romana Vočková, Martina Kubičková a Vladimír Češpiva. Při pietě reprezentovali též zástupci Klubu přátel hornických tradic Kladno ve slavnostních uniformách.

Pietní vzpomínka byla ukončena minutou ticha a všichni přítomní měli připnutý květ vlčího máku. Členové ČsOL Kladno se tímto hrdě hlásí k odkazu svých bratří a nezapomínají.