Škola

A pro školáky to byl den výjimečný. Už jenom tím, že téměř všichni přišli v pátek do školy v modrém, tedy symbolické barvě vody.
Seznámili se na školním hřišti s technikou hasičů, dvě třídy navštívily Český hydrometeorologický ústav v Praze, další dvě se vydaly do ulic Kladna vyhledat vodní zdroje. Pro děti byly připraveny soutěže, ve venkovní učebně na zahradě jim v rámci projektu Voda spojuje předvedli zajímavé pokusy studenti ekotýmu Masarykovy střední školy chemické v Praze zajímavé pokusy. Žáci si rovněž prohlédli areál nedalekých vodáren, jejichž mluvčí Lenka Kozlová jim přímo ve škole poskytla řadu zajímavých informací o vodě.

„Waterworks je projekt o vodě, na kterém jako jediná základní škola spolupracujeme s šesti gymnázii z Itálie, Španělska, Holandska, Německa, Francie a Irska. Děti se zapojují do různých aktivit, aby se dozvěděly o důležitosti vody, jejímž nedostatkem trpí ve světě přibližně jedna miliarda lidí," uvedla učitelka anglického jazyka Lenka Kučerová.

„Součástí projektu jsou výjezdy žáků do partnerských škol. Jsme zhruba v jeho polovině. Zhruba před měsícem jsme byli ve španělském Tenerife, teď se chystáme do Irska," doplnila pedagožka.

Vodárny

Nevšední zážitek poskytla i včerejší návštěva areálu Středočeských vodáren v Kladně. Byla jím premiérově možnost prohlédnout si kopuli rozdělovského vodojemu a ocelové báně na vodu, která je zde umístěna. Ta v minulosti pojala až osm set kubíků vody. Dosud si lidé mohli prohlédnout jen přízemí věže, kde se nachází malé vodárenské muzeum.

„Vodojem s výškou bezmála padesáti metrů je unikátní technickou stavbou z roku 1936. Její konstrukci vyrobila firma Českomoravská Kolben Daněk. Uprostřed věže vede vzhůru ocelové schodiště se sto třinácti schody," popsala mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová .

S výstavbou rozdělovských věžových domů v padesátých letech však vodojem pozbyl vzhledem ke své nedostatečné výšce významu. Na okraji nedalekého lesa byl proto vybudován vodojem nový. Ani ten už ale dnes není funkční a voda do této části města je dopravována ze zemního vodojemu Kožova hora.

Lidé se seznámili s prací centrálního dispečinku a jinými zajímavostmi z oblasti vodárenství. Také například s tím jak funguje domovní přípojka na vodu, jak se provádějí kontroly kanalizačního potrubí kamerami a podobně. Velký zájem pak byl o rozbory pitné vody zdarma pro zkrácený rozbor osmi nejdůležitějších základních chemických ukazatelů.