Jak Kladenskému deníku řekl předseda organizace Jiří Nachtigal, prvním příjemným překvapením pro pořadatele bylo, že už hodinu před zahájením se začali scházet první zájemci o různá vyšetření, které Den zdraví nabízel.

„V rámci akce byla 54 lidem změřena hladina cholesterolu, 75 hladina glykémie, 68 byl změřen krevní tlak a 60 tělesný tuk. O správnosti konání těchto akcí svědčí fakt, že u deseti občanů byl naměřen vysoký krevní tlak, u třech, neléčených na diabetes, pak zvýšená hladina glykémie, vyšší hladina cholesterolu u jedenadvaceti lidí. To není stav právě příznivý,“ informoval Nachtigal.

Že je nutné v takových preventivních akcích pokračovat, svědčí podle předsedy kladenských diabetiků skutečnost, že na komplikace diabetu umírá ve světě jeden člověk každou vteřinu. Česká republika je navíc zemí nejvíce postiženou ročním nárůstem onemocnění diabetem.

„Na druhou stranu je pozitivní, že stále více občanů využívá akcí, jakými jsou i dny zdraví, ke kontrole svého stavu,“ poznamenal Nachtigal.
Zároveň ale uvedl, že stávající ekonomické problémy se nepříjemně dotýkají i těchto prospěšných aktivit. „Přesto však věříme, že naše územní organizace bude moci uskutečnit další Den zdraví v listopadu letošního roku,“ doplnil předseda.