Černý kontinent děti poznávaly pomocí prezentace, kterou pro ně připravili jejich starší spolužáci, při besedě s mužem, jenž žil v Jihoafrické republice, nebo za zvuku tradiční hudby a ochutnáním tamních pokrmů.

„Žáci jednotlivých tříd, od druhého do devátého ročníku, si vybrali měsíc a v něm významný den, na jehož téma si připravili projekt. Vzhledem k tomu, že v květnu je i Den Afriky, zvolili si osmáci právě toto téma,“ sdělila učitelka Jana Suková.

V knihovně měly děti možnost nahlédnout do Afriky pomocí výstavy předmětů, které žáci sami přinesli z domova. „Jednalo se především o artefakty z turistických destinací, tedy Egypta, Tunisu, ale také z JAR. O této zemi děti také besedovaly s Jiřím Bulanem, jenž tam spolu s manželkou nějakou dobu žil. Zajímali se o tamější poměry a především je zaujalo, že děti z Jihoafrické republiky mají delší prázdniny,“ řekla s úsměvem Suková.

Asi největším lákadlem bylo vystoupení skupiny Batocu pod vedením Moniky Rebcové. Ta žákům přiblížila africkou hudbu ukázkami hry na tradiční bubny a také tancem. V závěru se do vystoupení zapojily i samy děti, jenž si africké tance vyzkoušely. Celý den přitom stál na několika měsíční práci místních osmáků a jejich třídní učitelky Aleny Šeffové. Ti si na včerejší dopoledne připravili prezentaci ze všech okruhů života. Ti si na včerejší dopoledne připravili prezentaci ze všech okruhů života černého kontinentu.

„Program na Den Afriky jsme dávali dohromady postupně. Nejprve nás napadly ukázky tradičního tance a beseda s někým, kdo v Africe žil. Kamarádka ze třídy navrhla prezentaci a k tomu jsme zatančili vlastní tanec,“ uvedla Kristýna Marxgutová z osmého ročníku.

„Naše třídní učitelka má také knihu o Egyptě a proto jsme na závěrečné vystoupení připravili scénku zaměřenou na tuto zemi. Ostatní si vybrali jinou a také k ní tematicky sladili svůj výstup,“ popsala Marxgutová s tím, že koordinovat prezentaci bylo snazší s menšími dětmi, protože je to skutečně zajímalo.

„Příprava na projekci s výkladem byla docela náročná, trvala nám asi dva a půl měsíce, ale to proto, že jsme se zároveň museli věnovat také běžnému učení,“ dodala Kristýna.

Snaha osmáků, ale nakonec byla odměněna hodnocením zbylých žáků školy. „Budu si pamatovat výstavu a také tance a bubny, to mě bavilo. Z Afriky jsem byl v Egyptě,“ řekl Filip Brukner ze třetího ročníku.