Ve Středočeském kraji funguje nyní osmnáct dětských domovů, v nichž vyrůstá přibližně pět set dětí. Ročně v nich dosáhne dospělosti několik desítek mladých lidí. A právě jim je projekt Sociálního inkubátoru určen. Pilotního projektu se účastní celkem čtyři dětské domovy, a to Dětský domov Nové Strašecí, Dětský domov Ledce, Dětský domov Unhošť a Dětský domov z Kralup nad Vltavou.

Právě pro děti z dětských domovů je přechod do „dospěláckého“ života velmi obtížný. Zatímco děti z „klasických“ rodin se mohou spolehnout na zázemí u rodičů, opřít se o jejich pomoc, radu a zkušenosti, děti z dětských domovů jsou v tomto směru velmi znevýhodněné. I proto řada z nich pak končí doslova na ulici a jsou také drogově závislí.

„Příprava dospívajících dětí na odchod z dětského domova je v České republice nedostatečná a chybí v ní zásadní systémové prvky jako psychoterapeutická podpora, doprovázení či osoba blízká, která by jim byla oporou v prvním roce po odchodu ze zařízení,“ řekla Deníku Klára Chábová, předsedkyně spolku Mimo domov.

Cílem projektu Inkubátor je s dospívajícími dětmi mluvit o problémech, které je čekají v souvislosti s novou životní etapou a kdy budou muset činit těžká životní rozhodnutí, stejně tak si projekt klade za cíl propojovat děti s odborníky a poskytovateli potřebných sociálních a terapeutických služeb, se zaměstnavateli či poskytovateli startovacího bydlení.

V praxi to znamená, že pracovníci projektu si vytipují patnáctileté děti a tři roky s nimi pracují. Součástí je psychoterapeutická pomoc, další pracovníci pomáhají se zajištěním bydlení či následného zaměstnání. Nyní vše zajišťují v rámci svých možností dětské domovy.

„Jsme rádi, že jsme se stali součástí tohoto projektu, protože palčivým problémem ve společnosti je, co s dospívajícími, kteří odcházejí z dětského domova. Děti, které k nám, přicházejí s obrovskou zátěží by také chtěly mít stejné zázemí jako mají ostatní děti. Bohužel startovací čára je pro ně hrozně obtížná,“ nechal se slyšet Roman Pejša, ředitel Dětského domova Ledce. Podle něho si navíc řadu potřebných služeb pro své děti musí domov zajistit sám. „Vybudovali jsme síť zázemí, máme psycholožku, psychiatričku. Bohužel tyto odborníky si musíme hradit z vlastních prostředků a grantů, nejsou součástí rozpočtu. Přitom taková podpora by měla být pro děti v dětských domovech standardem,“ myslí si ředitel Roman Pejša.

Pilotní projekt Sociální inkubátor podpořil ve čtyřech zmíněných dětských domovech Středočeský kraj. Až teprve po vyhodnocení projektu se bude rozhodovat o případném zajištění potřebné doprovodné či terapeutické služby v potřebném rozsahu.