Dětský domov se školou ve Slaném funguje jedenáct roků. Má kapacitu 30 dětí. Jeho součástí je i základní škola. Dočasně zde žijí zejména děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vše v jedné budově.

Dětský domov se několik roků doslova zmítal v palbě emocí, které rozbouřily často zavádějící informace. Zdá se, že se nyní vše konečně uklidňuje.

V poslední době je totiž jasně patrné, že po dlouholetých neřešených problémech v organizaci se konečně podařilo situaci výrazně zlepšit, zkvalitnit služby a vytvořit stabilní a fungující zázemí pro děti i personál školy a domova.

Přes mnohá úskalí a nepochopení, a také neochotu spolupracovat a podílet se na pozitivních změnách, je tým zaměstnanců až na malé výjimky stabilizovaný, spolehlivý a ochotný měnit zastaralé a nevhodné způsoby zacházení s dětmi v ústavní péči.

Dětský domov se školou ve Slaném (DDŠ) přešel letos v červenci na nový, moderní systém hodnocení chování dětí. Má především výrazně podpořit jejich pozitivní motivaci. Ve své podstatě zdůrazňuje kladné hodnocení dětí, nikoli jejich problémy, do kterých se převážně nedostaly vlastní vinou.

V posledním období se podařilo uskutečnit mnoho věcí, které dřív zůstávaly stranou.

„Ke Dni dětí dostaly děti nový bazén, který v letních měsících využívají takřka denně pod dozorem pedagogů. Předtím bylo v areálu domova zprovozněno a předáno hřiště a děti nemusejí za sportem nikam chodit. Hřiště pouze čeká na sponzora, který by zainvestoval jeho kvalitnější povrchovou úpravu,“ vysvětluje vedoucí DDŠ Slaný Alena Zouplnová.

Mění se i interiér školy a domova. V současné době jsou prováděny speciální úpravy podhledů, které zcela změní akustiku celého zařízení. Tím se výrazně sníží hlučnost ve všech prostorách. „Změna přinese výrazně klidnější prostředí pro děti i zaměstnance, a v neposlední řadě zpříjemní estetický dojem a zútulní dosud chladné prostory pro všechny.

Ráda bych proto poděkovala zaměstnancům a dětem za maximální trpělivost při rekonstrukci,“ říká Alena Zouplnová. Ve škole se nyní postupně obnovují výmalby. Ve vnitřním vybavení domova přibylo 12 nových psacích stolů a díky sponzorům i dvě nové sedací soupravy do klubovny.

Nový školní rok přivítá děti v novém a útulném prostředí, které jim nenahradí domov, ale pokusí se ho navodit.

„Chci moc poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomáhají, a především všem slušným spolupracovníkům, již svojí ochotou, láskou k dětem a ke své práci, empatií a spolehlivostí dokážou vytvořit dětem podnětné a motivující prostředí pro jejich pozitivní rozvoj,“ doplňuje Alena Zouplnová.

AUTOŘI: MARTA ALTEROVÁ, KATEŘINA HUSÁROVÁ