Prostřednictvím her, říkanek a pohádek se dověděly, jaké úlohy mají včely v úle. Včely se ukázaly jako výborná výuková pomůcka. Na životě včelstva lze totiž ukázat spoustu přírodních zákonitostí, učit děti chápat a respektovat přírodu.

A kde se se včelami a včelařením nejlépe seznámit? Samozřejmě přímo u včelaře. Děti navštívily včelín Milana Petriščáka ve Třebichovicích, který vyprávěl dětem mnoho zajímavostí ze života včeliček. Svůj výklad doplnil názornými ukázkami včelaření. Všechny děti měly také možnost zdravý přírodní med ochutnat přímo z včelích plástů.