„Tématem besed je například bezpečnost doma, na ulici a v dopravě. Mezi hodně žádaná témata ze strany pedagogů patří téma šikany a kyberšikany,“ popsala mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová. Strážníci se snaží děti pomocí prezentace seznámit s danou tématikou. Děti se během besed mohou ptát na vše, co je zajímá nebo čemu nerozumí.

Tento týden strážníci Městské policie Kladno navštívili děti ze základní školy ve Vašatově ulici. „Posluchači z druhé a třetí třídy si zopakovali zásady bezpečnosti v silničním provozu. První část besedy byla zaměřena na děti jako chodce, druhá pak na děti v roli cyklistů. Nejtěžší byly pro děti vybrané dopravní značky, které musí každý chodec a cyklista znát,“ dodala mluvčí.