Děti se musely poprat s celkem deseti stanovišti. „První dvě byla v lanovém parku. Dále žáci pokračovali lesní cestou, kde soutěžili například ve střelbě z paintballové pistole, dovednostech na kole, chůzi na chůdách, šplhu po laně, dovednostech z oblastí městské policie, první pomoci nebo Kladenska,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Fröhlichová.

„Nejvíce se mi líbilo lanové centrum. Naopak strach jsem měl ze znalostních otázek. Na soutěž jsme se pečlivě připravovali pomocí internetu, kde jsme se radili. Myslíme si, že bychom se mohli umístit. Uděláme proto vše, co bude v našich silách,“ sebevědomě prohlásil Martin Dostál ze Základní školy v Moskevské ulici.

Nakonec se všichni zúčastnění sešli v areálu Základní kynologické organizace (ZKO) v Kladně U Zvonečku, kde si mohli upéct vuřta a pobavit se v dalších připravených doprovodných minisoutěžích.
Na místním cvičišti se také konalo vyhlášení vítězů. „Hlavní cenu, putovní pohár ředitele Městské policie Kladno, si odnesla Základní škola v ulici Cyrila Boudy, druhé místo obsadili žáci Základní školy v Ukrajinské ulici a třetí příčka připadla na sedmáky ze Základní školy v Amálské ulici,“ informovala Fröhlichová.

Putovní sekyrku za poslední místo získaly děti ze Základní školy Vodárenská 2116. Hned po předání cen soutěžící zhlédli ukázku psovoda městské policie, jenž se svým psem Asterixem předvedl základy poslušnosti a zadržení osoby při napadení.