Příjemné prostředí svynikající kuchyní hotelu, sportovní hry, soutěže, bobování na čerstvém prašanu, výlet do Liberce za bílými tygry a do botanické zahrady, exkurze do janovské sklárny, přebor vestolním tenisu, návštěva sauny. To vše patřilo kzajímavé programové nabídce činnosti.

Na závěr pobytu nechyběla ani večerní diskotéka sbarevnou hudbou. „Na horách se mi líbilo všechno. Škoda, že to tak rychle uteklo. Budu se dobře učit, abych mohl jet příští rok znovu,“ nechal se slyšet dvanáctiletý Denis Eniczký. Stejného mínění byli i ostatní účastníci tohoto letošního zimního zájezdu.

A co čeká vnejbližší době klienty dětského domova? Pololetní vysvědčení, velký karneval a příprava na 2. ročník pěvecké soutěže pořádaný Ledcemi pro dětské domovy a školská zařízení kladenského regionu snázvem Zpívající plamínky.

Hana Tichá