Tu každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz – Územní sdružení Kladno pro žáky od čtvrtých ročníků základních škol v regionu. „Soutěž se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V první fázi děti podle svého zařazení vyplňují vědomostní test, ve kterém jim je překládáno třicet otázek z přírodovědy a samozřejmě témat, jež jsou v daných ročnících probírána,“ popsal předseda kladenského územního sdružení Josef Jandík.

Podle jeho slov jsou teoretické znalosti účastníků dobré a ve srovnání s dřívějšími lety jsou lepší výsledky i v praxi. „Druhá část soutěže je zaměřena na konkrétní poznávání rostlin a to už je náročnější. V každé kategorii dostali vždy dvacet ukázek rostlin označených vždy jen číslem a sami měli určit, o co se jedná,“ řekl Jandík.

„Test nebyl moc těžký, ale když jsem nevěděla, tak jsem si prostě tipla. Při určování rostlin jsem nevyplnila asi tři z těch dvaceti. S rodiči jezdíme často na chatu a tam pěstujeme různé květiny a podobně, takže mám docela praxi,“ uvedla Adéla Daňková ze 6. B Základní školy v Ukrajinské ulici v Kladně.

Mezi tím, kdy se žáci střídali v praktické části, ostatní absolvovali dvě besedy. Nejprve s vedoucí rostlinolékařského pracoviště v Kladně Helenou Traplovou a poté se zástupcem nově vzniklé skupiny zájemců o pěstování kaktusů a sukulentů Antonínem Novákem.

I přes dokonalejší znalosti žáků předseda kladenských zahrádkářů poněkud posmutněl nad letošním počtem zúčasněných dětí. „Byly to pouze dvě školy, což je nejméně za celou dobu, kdy soutěž pořádáme,“ sdělil.

Republikové kolo této vědomostní soutěže se uskuteční v červnu v Kroměříži a Kladensko tu budou reprezentovat vítězky v obou kategoriích. Mladší žáky bude zastupovat Lenka Kobylková ze Základní školy v Jiráskově ulici v Kladně-Švermově a starší Alena Hatinová ze stejné školy.