Zařízení bylo založeno před půlstoletím v polovině prosince, aby pečovalo o děti s různými diagnózami, dále ratolesti ze znevýhodněného sociálního prostředí, ale i o děti zanedbávané, týrané či zneužívané. Jelikož zařízení existuje v největším středočeském městě padesát roků, prošly jeho branami stovky klientů a zaměstnanců. Mezi návštěvníky oslav, které se uskutečnily ve čtvrtek v podvečer, proto nechyběly zejména bývalé zdravotní sestry, které zde dlouhé roky pracovaly, stejně jako doktorka Irena Plešingerová, jež vedla zařízení jedenatřicet roků.

Kromě slavnostního uvítání a světelné show v zahradě centra a vánočních písní v podání hudebního sboru Chorus Carolinus, instalovali pracovníci zařízení na panelech fotografickou expozici mapující jednotlivé životní etapy DCKL i stavební proměny areálu. Nechyběla vánoční výzdoba, drobné dárky pro hosty a stejně tak skvělé občerstvení, na kterém se podíleli jak profesionálové, tak zaměstnanci a především pak sociální pracovnice Diana Navrátilová.

Mezi váženými hosty přivítala ředitelka DCKL Hana Gabrielová radního Středočeského kraje Roberta Bezděka, kladenské strážníky a další návštěvníky a přátele, kteří s centrem dlouhodobě spolupracují.

Jak řekla ve svém proslovu, historie zařízení sahá navíc daleko hlouběji, než je oněch zmíněných padesát let existence. „Od roku 1945, kdy se někdejší primář dětského oddělení kladenské nemocnice obával tuberkulózních matek, zřídil v tehdejším čtvrtém patře špitálu speciální oddělení. To muselo ale v roce 1968 nemocnici opustit, protože se rozšiřovala dětská chirurgie. Našla se tak volná budova na území města, kterou nemocnice začala k těmto účelům využívat. V roce 1982 získalo současné dětské centrum právní subjektivitu a od roku 2003 je zařízení zřizováno Krajským úřadem Středočeského kraje. Jen za dobu mého působení jsme změnili řadu služeb a ať už neseme název jakýkoli, středem našeho zájmu je péče o děti jak sociálně, tak zdravotně znevýhodněné. Podařilo se nám rozšířit služby v péči o děti v pěstounských rodinách a po zdravotní stránce i služby do oblasti paliativní péče dětí, protože považujeme tuto péči a podporu rodiny za intimní a sociálně pediatrickou,“ řekla ředitelka DCKL Hana Gabrielová.

Stejně jako v předchozích letech předal ředitel Městské policie Kladno Stanislav Procházka společně s kolegou Milanem Krupkou za všechny strážníky a civilní zaměstnance DCKL peněžní dar ve výši osmi tisíc korun. „Finanční obnos je příspěvkem ke zpříjemnění pobytu dětí, které nemají možnost trávit Vánoce v kruhu své rodiny. V závěru večera ředitel Městské policie Kladno poděkoval všem zaměstnancům centra za jejich obětavou práci a láskyplnou péči o svěřené děti,“ sdělila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.