Všem příchozím bylo zdarma nabídnuto změření cholesterolu, glykemie, krevního tlaku, tepu a tělního tuku. Paní Jarmile bylo při měření hladiny cukru v krvi zjištěno nadměrné množství této látky, proto jí byla doporučena v nejkratší možné době návštěva lékaře, aby co nejdříve začala s pravidelnou léčbu cukrovky.

Den zdraví se konal tuto sobotu v kladenské poliklinice. Celkem akci navštívilo 127 lidí, kteří byli nejen seniorského věku, ale i střední a mladší generace. Územní organizace svazu diabetiků pořádá tuto akci dvakrát ročně. „Další Den zdraví předběžně plánujeme na 22. listopadu,“ uvedl její předseda Jiří Nachitgal.

Kladenský svaz diabetiků je součástí celorepublikového svazu, který čítá celkem 135 územních organizací a 15 000 členů. V době založení jich měla kladenská organizace deset. Činnost je zaměřena na preventivní pomoc a osvětu. Posláním je zejména odborné poradenství postiženým.

V současnosti čítá kladenský svaz diabetiků přes sto členů, jimž poskytuje mnoho nepostradatelných výhod. Stát se členem tohoto svazu je více než snadné. Pokud jste diabetik, stačí kontaktovat svaz diabetiků na telefonním čísle 603 359 945, posléze vyplnit předložený formulář a čestné prohlášení. Členové mají možnost využít slev na rekondiční pobyty, které se konají jednou ročně.

Pětkrát do roka pořádá svaz v nemocničním klubu v Kladně setkání s odborným lékařem, jenž všem členům poskytuje rady a konzultace týkající správného chování a životosprávy.

Nejbližší akce svazu diabetiků se bude konat již 12. května od patnácti hodin v nemocničním klubu.