Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce specializovanou službu, na niž má licenci jen několik firem v republice, měla by ji provozovat soukromá firma.
„Když se vše podaří, středisko by mělo být uvedeno do provozu v říjnu 2009. Příští týden vypíšeme výběrové řízení na provozovatele a očekáváme, že zájemci se nám přihlásí v srpnu. Až budeme znát konkrétního partnera, upřesní se i podmínky a zejména finanční stránka,“ uvedl starosta Slaného Ivo Rubík a dodal, že už nyní se však pracuje na projektové dokumentaci.

„Na úrovni vnitřního systému slánské radnice je výstavba posvěcena radou, ale zastupitelstvo o ní teprve bude rozhodovat. Jasnější představu o financování budeme mít v září a poté zapracujeme návrh do rozpočtu. Za předpokladu, že projekt zastupitelstvo odsouhlasí, neměla by výstavba překročit jeden rok,“ upřesnil Rubík s tím, že výstavba dialyzačního střediska by se měla předkládat v prosincovém návrhu rozpočtu na rok 2009.
Středisko s osmi lůžky by mělo vzniknout částečně ve vnitřních prostorách gynekologicko-porodnického oddělení a také v nové přístavbě.

„Předpokládáme, že z většiny bude výstavbu financovat město a jen malou částí budoucí pronajímatel. Pro zřízení hemodialýzy jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Především proto, že ve spádové oblasti naší nemocnice, která čítá asi sto tisíc osob, je několik desítek těch, kteří mají závažné problémy s ledvinami a jedinou jejich šancí na přežití je buď transplantace nebo právě dialýza. Jde také o pozvednutí našeho zdravotnického zařízení na vyšší úroveň,“ doplnil starosta, který byl ještě před nějakou dobou členem transplantační komise profesora Pavla Pafka.

Zároveň s dialyzačním střediskem se už nyní také začalo s projektovými pracemi na modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení.