Výstavba dialyzačního střediska ve slánské nemocnici se komplikuje. Důvodem jsou staré inženýrské sítě a problémy jsou také s kanalizací, která nikam nevede. ,,Sítě jsou zde zastaralé a pro kolaudaci celého prostoru je nutné je předělat,“ vysvětlil slánský místostarosta Pavel Bartoníček.

Městská nemocnice ve Slaném byla postavena před 125 lety, ale od té doby se mnohokrát přestavovala. Teprve při stavbě dialýzy se zjistilo, že potrubí nekončí tam, kde by mělo.

,,U starých staveb ve Slaném obecně není známo, odkud kam kanalizace vede, jelikož se nezachovaly původní výkresy. Musí se proto udělat její přemostění,“ dodal místostarosta.

Nejen kvůli těmto problémům je nutné, aby město na stavbu dialýzy uvolnilo další zhruba tři miliony korun, které budou pocházet z přebytků hospodaření z minulých let.

,,Částka zahrnuje vícepráce zjištěné a dohodnuté po zpracování projektu. Původní částka byla pouze kvalifikovaným odhadem. Teprve když zde začaly stavební práce, tak se zjistilo, že jsou tady potřebné další věci, které bylo nutné k částce doplnit,“ zdůvodnil rozhodnutí Pavel Bartoníček.

Stavbu dialyzačního střediska ve Slaném financuje město společně se soukromou firmou, jež by ho následně měla provozovat. Celková částka na stavbu se pohybuje zhruba kolem 30 milionů korun. Kromě toho zastupitelé schválili další investici ve výši 4,2 milionu korun, která poputuje na vybudování komunikace, rekonstrukce inženýrských sítí a sadové úpravy v areálu nemocnice.

Lidé, kteří mají problémy s ledvinami a musejí jezdit do kladenské nemocnice, by se mohli dočkat otevření nového pavilonu již letos na podzim.