Na vzniku centra, kde si diabetici, ale i další lidé, budou moci nechat změřit krevní tlak či hladinu cukru nebo třeba získat rady o správné životosprávě, se místní územní organizace dohodla s radnicí už v loňském roce.

V minulých letech se členské schůze doplněné o přednášky či besedy s lékaři konaly zhruba jednou za dva měsíce v Kokosu a následně ve společenském klubu kladenské nemocnice. Kontakt s členskou základnou byl malý. Nově otevřené centrum nabízí prostor pro výrazné rozšíření poskytovaných služeb,“ sdělil Jiří Nachtigal, předseda územní organizace Svazu diabetiků v Kladně, jež loni v listopadu oslavila deset let své existence. V současnosti má přibližně sto třicet členů, z toho asi osm desítek aktivních. Počet obyvatel Kladna postižených diabetem však Nachtigal odhadl na několik tisíc osob.

Kladno bylo zařazeno mezi sedm měst v České republice v nichž se v rámci pilotního projektu diabetologické společnosti a Svazu diabetiků nazvaného Vybudování opěrných dia míst, kde problematika související s chorobou bude přibližována všem zájemcům.

Ve společnosti zaznamenáváme neustálý nárůst nemocných diabetem. Tento fakt byl jedním z důvodů, proč jsme se snažili územní organizaci snažili nalezením a rekonstrukcí vhodných prostor maximálně vyjít vstříc,“ uvedl náměstek kladenského primátora Miroslav Vacek, jenž se podle Nachtigala spolu s primátorem Jiránkem o vznik centra zasloužil nejvýznamněji.

Otevírací doba centra: Od 17. března až do září každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, od října do února pak od 13 do 16 hodin.