Místní obyvatele znepokojilo masivní kácení v lokalitě v polovině března, na které ale majitel neměl žádné povolení. Navíc plochu nabízel k pronájmu jako parkoviště.

„Lidé za mnou přišli, že se kácí ve větrolamu. Vzhledem k tomu, že na obec nedorazila žádná žádost o povolení kácení, byť je to na soukromém pozemku, poradil jsem se s odborem životního prostředí v Kladně a oslovil vlastníka. Na jednání jsme se dohodli, že kácení zastaví. To se bohužel nestalo a práce pokračovaly," potvrzuje starosta Makotřas, Bohumil Procházka.

Lidé v rouškách - Ilustrační foto
Nejnovější změny v nařízení: ústupky u roušek i sportu. Ve hře je otevření hradů

Místní proto neprodleně sami oslovili inspekci životního prostředí, která zasáhla. Většinu stromů se tímto krokem naštěstí podařilo uchránit. Inspektoři šetřením na místě zjistili, že z celkového počtu cca 220 stromů jich přsto 70 bylo pokáceno, 12 poškozeno. Vydali proto příkaz, kterým zakázali vlastníkovi pozemku další kácení a zahájili kontrolu.

„Předmětná lokalita sice nebyla vyhlášena jako významný krajinný prvek, ale dřeviny, které na ní rostou, představují významnou zeleň. Ta plní funkci krajinotvornou, protierozní a především izolační, neboť odcloňují dálnici Praha – Slaný. Porost má vysokou ekologickou hodnotu, protože je složen z našich domácích dřevin,“ řekl Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Majitele pozemku, který vydal pokyn k nepovolenému kácení, čeká za porušení zákona pokuta.

Zásoba osobních ochranných prostředků pro Středočeský kraj
Rozdělování ochranných pomůcek se nezastaví ani ve svátek