Krize započala nedávným odvoláním jednatele divadla Jana Krafky a jmenováním nové jednatelky Ireny Žantovské. Vzhledem k tomu, že se někteří herci a pracovníci divadla domnívají, že Žantovská nevzešla ze standardního výběrového řízení, kterého se účastnila jako jediná uchazečka, zejména odbory se bouří a umělecký šéf, bývalý jednatel, dvě dramaturgyně a nově i jedna herečka už podali výpovědi. To narušilo zahájení nové sezony, která měla začít minulý týden ve středu 11. září.

Jako první vystoupil na mikrofon předseda odborů Tomáš V. Hron, který se dostal ve své argumentaci do sporu s primátorem Danem Jiránkem, když tvrdil, že vedení města nemělo valný zájem se s odboráři dodnes sejít. U mikrofonu ho dále vystřídal končící umělecký šéf souboru Jaroslav Slánský, který si za kritiku radnice a obhajobu svých kolegů a souboru vysloužil potlesk vestoje nejméně od poloviny publika.

Online reportáž

Po krátkých vstupech opozičního Milana Volfa se vyjádřil i radní Oldřich Černý (SPD), který veřejnosti vysvětlil, že odvolání jednatele Jana Krafky bylo nevyhnutelné, jelikož se projevil jako neschopný manažer.

Poté se mikrofonu ujala současná jednatelka MDK Irena Žantovská. Pomocí prezentace představila svoji koncepci kladenského divadla a zcela věcně argumentovala, jaké jsou její představy o budoucím fungování souborů. Následně připomněla i klíčové okamžiky, které krizi v divadle předcházely.

Následně jednatelka představila i zamýšlený dramaturgický plán MDK. Na mikrofon vystoupila při zastupiteslstvu dále řada přátel a pracovníků divadla, kteří se netajili názorem, že s novou jednatelkou pracovat nechtějí a trvají na navrácení Jana Krafky do funkce.

To žádala i opozice. Její návrh ale hlasováním neprošel. Po vyhlášení přestávky zastupitelstvo pokračovalo dalšími body. Divadelníci, jejich publikum a opozice už se ale do sálu nevrátili.