O jmenování nové jednatelky Divadla Kladno Ireny Žantovské rozhodli kladenští radní v pondělí 12. srpna. Jmenovaná se nakonec jako jediná přihlásila výběrového řízení, které město Kladno vypsalo začátkem července. Jmenovat Irenu Žantovskou doporučila radě města i výběrová komise.

„Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto. Nicméně jsme v Ireně Žantovské získali zkušenou profesionálku, která díky ekonomickému vzdělání rozumí řeči čísel a zároveň praxí v divadelním prostředí posílila schopnost propojit umělecké vize s nastaveným finančním rámcem,“ řekl primátor města Dan Jiránek.

Vedení města zároveň deklarovalo stálý zájmem zachovat obě kladenské divadelní scény, včetně obou stálých uměleckých souborů.

Radní odvolali na začátku prázdnin z pozice jednatele herce Jana Krafku kvůli nespokojenosti v manažerské a ekonomické oblasti. Dnes už bývalému jednateli byla nabídnuta pozice personálního ředitele s kompetencí dohledu nad uměleckou a personální stránkou chodu obou kladenských scén. Nabídku ovšem Jan Krafka odmítl.

Irena Žantovská
vystudovala obor Ekonomika a řízení na VŠCHT Pardubice a zároveň na DAMU Praha obor Divadelní režie. V roce 2010 získala vědeckou hodnost obhajobou dizertační práce z oboru Sociologie divadla. Coby režisérka působila po celé republice. Má za sebou celou řadu úspěšných inscenací oceňovaných odborníky. Nominaci na Cenu Alfréda Radoka získala v roce 2002 za režii inscenace "Monology vagíny" a v roce 2006 jí Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 udělila cenu za televizní film Mistr Jan Hus (scénické oratorium).

Během kariéry působila v umělecké branži nejen jako režisérka, ale i coby umělecká šéfka, ředitelka festivalu nebo koproducentka několika divadelních projektů. Manažerské zkušenosti získala, mimo jiné, jako vedoucí pracovník akademických kolektivů, které čítaly i více než padesát lidí. Manažerské komunikaci se věnuje odborně i prakticky, publikovala i odbornou monografii Rétorika a komunikace. V posledních letech působí jako umělecká šéfka Slovensko-české scény v Praze a ředitelka Minifestivalu slovenského divadla a kultury v Praze, zároveň využije na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Funkce jednatelky společnosti Divadla Kladno s.r.o. se Irena Žantovská ujímá od 19. srpna.

„Domnívám se, že mám pro tuto pracovní pozici dobré předpoklady zejména vzhledem k propojení mého ekonomického a uměleckého vzdělání, řady divadelních zkušeností a praktických znalostí z oblasti řízení a komunikace. Chápu možnosti a potřeby divadelní práce a mám přesné představy o podmínkách, které pro její úspěšné zvládnutí musí být vytvořeny," říká nově jmenovaná jednatelka a dodává: „Ke kladenskému divadlu mám navíc velmi blízký vztah, opakovaně jsem tu působila, chápu jeho historii a tradici a ráda se budu podílet na formování jeho budoucí podoby.“

Irena Žantovská v Kladně v minulosti režírovala například inscenace "Kdo se bojí Virginie Woolfové" Edwarda Albeeho (1998), "Hřbitov slonů" J. C. Daumase (1999), nebo Euripidův "Příběh Elektry" (2000). Cenou diváků bylo v sezoně 2006/2007 oceněno představení "Plíseň" Marita Tusvika v její režii a československé premiéře. O rok později se v Kladně ujala režie hry "Jak je důležité míti Filipa" dramatika Oskara Wilda.

„Domnívám se, že i do budoucna je potřeba vytvořit podmínky pro umělecký rozvoj obou souborů, a ovšem současně optimalizovat poměr mezi finančním rámcem, ve kterém se divadlo pohybuje, a jeho celkovými výstupy. Celý tento proces musí být pozvolný, citlivý, a pevně věřím, že se na něm budou podílet současní pracovníci divadla. Jejich dosavadní práce si vážím, chci na ni navazovat a také respektovat to, jak byla nadcházející sezóna připravena, protože je třeba dodržet závazky vůči kladenskému publiku," uvedla Irena Žantovská.

Magistrát města Kladna