Centralizace operačního řízení do Kladna začala už před několika lety. Soustředění lidí a techniky do jednoho místa znamená jejich efektivnější využití. „Původně jsme měli jedno operační středisko v Kladně a další pak v Kolíně a Mladé Boleslavi," řekl Kladenskému deníku ředitel odboru operačního řízení středočeských hasičů Radek Zobina.

Hlavní výhodou toho systému je jednotné řízení střediska, soustředění investic a také využití nových technologií. „Díky tomu jsme schopni jednotky požární ochrany vyslat na místo určení rychleji," vyjádřil se náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení Miloš Hladík.

Vybudování krajského operačního a informačního střediska stálo 52 milionů korun, z čehož sedm milionů bylo potřeba na stavební úpravy. „Zbytek finančních prostředků byl využit na nákup počítačových systémů a propojení se záchrannou službou a policií," dodal Miloš Hladík s tím, že 85 procent z částky pokryly evropské dotace.

Vize krajského standardizovaného projektu operačních středisek vznikla už před sedmi lety. Nyní je třetím rokem uváděna do praxe. „Začali jsme stavebními úpravami a nyní jsme ve fázi, kdy zavádíme nové technologie. Od jara budou spuštěny pilotní projekty v jiných krajích, například na Vysočině či Olomouci. Po jejich úspěšném absolvování, bude nový systém postupně nasazen i v ostatních krajích," vysvětlil náměstek Hladík.

Uplynulý větrný víkend připravenost krajského střediska prověřil více než dobře. Jen v sobotu evidovali hasiči 276 událostí.
„Od pátku jsme měli indicie, že meteorologická situace se bude negativně vyvíjet. Proto jsme provedli řadu příprav a uvedli jsme pracovníky operačního střediska do pohotovosti, abychom je v případě potřeby, mohli co nejrychleji povolat do služby. Nejhorší situace byla v sobotu mezi 12. a 15. hodinou, kdy jsme zaznamenali několikanásobný nárůst událostí ve srovnání s dlouhodobým průměrem," vyložil ředitel odboru operačního řízení Zobina.

V sobotu vykonávalo službu šest operačních důstojníků a čtyři operační technici. „Největší stres je pro obsluhu operačního střediska vyhodnocování mimořádných událostí. Musí být schopni správně vyhodnotit akutní případy i za situace, kdy je jich hlášeno několik za minutu," doplnil Zobina.

Jak dopadlo prověření nového systémů silným větrem? Podle Radka Zobiny ideálně.

„Mohli jsme využít všechny dostupné síly a prostředky. V případě, kdy je na části území kraje řešeno velké množství mimořádných událostí a na ostatním území je situace klidnější, lze soustředit většinu službu konajících příslušníků operačního střediska na řešení událostí v nejvíce zasažené oblasti a tím výrazně přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu hasičských jednotek." uzavřel vedoucí oddělení operačního řízení Radek Zobina.