Do města se přijeli poklonit nově narozenému dítěti, přivezli mu dary a zahájili tak tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou každoročně pořádá Farní charita Kladno na pomoc rodinám bez zázemí a lidem v životní tísni. Letos ji s jezdci z Tvrze Libušín na koních odstartovala již potřetí.

Průvod u kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla přivítal arciděkan Jiří Neliba, podle kterého je sbírka šlechetným činem lidí dobré vůle, kteří se odhodlají nežít jen v blahobytu, ale rozdělí se s těmi, co pomoc potřebují.

Skupinky koledníků v kostýmech Tří králů budou kladenské domácnosti obcházet do 15. ledna, přičemž do zabezpečených kasiček s nálepkou se znakem Charity, budou vybírat peníze na pomoc potřebným. Do sbírky se zapojili i žáci z křesťanské Základní školy Maltézských rytířů v Kladně.

„Vybrané peníze budou použity na materiální pomoc, nákup potravin, hygienických potřeb a oblečení pro lidi, kteří nemají vlastní rodinu a jsou opuštění nebo pro ty, kteří se ocitli na okraji společnosti a v životě prožívají těžké chvíle. Chceme je nasměrovat na cestu, která je z těchto těžkostí dokáže vyvést. Pomoc si opravdu zaslouží. Nikdo z nás neví, kdy ho potká složitá životní situace. Je důležité projevit solidaritu vůči druhým," řekl Kladenskému deníku Josef František Král z Tvrze Libušín.

Materiální pomoc lidem v nouzi je však podle Krále pouze začátek. Hlavní činností Farní charity Kladno je pomoci potřebným především v tom, aby se dokázali opět integrovat do společnosti.

„Většina těchto lidí to sama a bez pomoci nedokáže. Mají mnoho problémů, na které nestačí. Měli by tak mít někoho, kdo jim pomůže zorientovat se natolik, aby se dokázali vrátit do normálního života," sdělil Král a dodal: „Tvrz Libušín se Tříkrálové sbírky v Kladně účastní třetím rokem. Zapojením koní se snažíme přilákat pozornost Kladeňáků k této charitativní akci. V minulém roce bylo při sbírce v Kladně vybráno přes pětapadesát tisíc korun," konstatoval Král.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR po celé republice, přičemž pětašedesát procent z vybrané částky v Kladně se vrátí na regionální účely a zbylých pětatřicet procent jde na celorepublikové projekty.

„Pětašedesát procent je využito přímo v okrese Kladno podle konkrétních záměrů či potřeb," doplnil Král.

A jak lidé poznají pravé koledníky od podvodníků? Především podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou.