Přestože Farní charita Slaný je v okrese nováčkem a její koledníci vyšli do ulic teprve podruhé, na svůj výtěžek mohou být pyšní. Jak potvrzuje ředitelka slánské charity Nina Kubištová, letos rozdali 70 zapečetěných pokladniček, přičemž výtěžek činil 126 450 korun. „Výtěžek letošní sbírky poputuje na provoz charitního šatníku, kroužky a doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,“ sdělila Kubištová.

V loňském roce se ve Slaném sbírka konala pod hlavičkou charity poprvé. Zapečetěno bylo 30 pokladniček a vybralo se přes 56 tisíc korun. Výtěžek byl použit pro vybudování charitního šatníku.

V letošním roce se kasiček ujala řada školních kolektivů, převážně mateřinky a skauti. Na podporu Tříkrálové sbírky byl také uspořádán koncert hudební školy.

V největším středočeském městě Kladně byl výtěžek sice o něco menší, ale v žádném případě ne zanedbatelný. Do sbírky pořádané Farní charitou Kladno pod vedením ředitele Františka Josefa S. Krále se zapojilo pět hlavních subjektů, mimo jiné Zdravotní a sociální Komise Rady města Kladna, tři školy a dvě farnosti. Oproti předchozím rokům se sbírky nezúčastnila církevní škola.

Tříkrálová sbírka ve Slaném.

Tříkrálová sbírka ve Slaném. Autor: PČR

Mezi lidmi kolovalo 26 kasiček, do kterých dobrovolníci věnovali 64 776 korun. Vloni se podařilo vybrat 161 859 tisíc korun.

V okrese se zapojily i další farnosti, přičemž podpora z některých obcí putovala i za hranice okresu.