Úniky plynu se množily a hrozilo obecné ohrožení. Přesto se viník bude hledat jen stěží. Rozvody jsou v zemi desítky let. Odpověď na to, proč o problému nikdo předem nevěděl, lidé zatím nedostali.

Kvůli tomu, že uzavření Doberské je pro místní velký problém, jelikož se mohou jen s obtížemi dostávat do svých domovů, parkování je zde téměř nemožné, stejně jako vyvážení odpadků a obchodníci v lokalitě už sotva přežívají, uskutečnila se počátkem týdne společná schůzka s vedením města Kladna, zástupci kraje, Krajské správy a údržby silnic (KSÚS), zástupci policie a obyvateli ulice, jaká je prognóza. Jejím výsledkem je, že ulice měla být provozuschopná do konce léta.

Setkání se konalo v jídelně základní školy a trvalo tři hodiny. Naštvanost lidí za zpackanou akci dostoupala mnohdy vrcholu a výkřiky jednotlivců do sálu byly místy velmi emotivní. Příchozí se domáhali odpovědi úředníků i dalších zainteresovaných subjektů termínu dokončení prací. Jelikož se toho od úředníků místní zatím nikdy mnoho nedozvěděli, založili kvůli tomu dokonce i webové stránky Doberská. Slibují si tím do budoucna lepší komunikaci s radnicí i se sousedy.

„Ve spolupráci s krajem a Správou a údržbou silnic Středočeského kraje (KSÚS) se snažíme, aby stavba byla dokončena v co nejkratším termínu. Slibovali jsme otevřenou radnici, a tento slib plníme i ve chvíli, kdy se dalo čekat, že debata bude hodně vyostřená, řekl úvodem primátor Kladna Dan Jiránek.

„Doufám, že komunikační linku nastavíme lépe a jednoduše, než tomu bylo v minulosti. Na základě podnětů od občanů jsme se bavili o tom, co by v Doberské ulici výhledově uvítali. Bavili jsme se například o vybavení silnice radarem, o snížení povolené tonáže a dalších opatřeních, které jsou spíše věcí města, než jenom kraje. Dále budeme hovořit s vodárnami například o vodovodních přípojkách, kde by ještě některé mohly být zhotoveny,“ řekl při setkání primátor. Stejně jako ostatní, chce znát osobu, která má historicky na svědomí špatné uložení plynového potrubí do země.

Přesto byl nařčen, že jako někdejší primátor musel už v roce 2013 vědět, že rozvody pod povrchem nejsou v pořádku. Tomu se pochopitelně brání: „Tehdy jsme nevěděli nic o hloubce uložení plynu. Každý, kdo projel Doberskou, věděl, že v některých místech je vozovka zvednutá. Domnívali jsme se, že je to tím, že předchozí zásypy nebyly provedeny kvalitně. Věděli jsme pouze, že uložení plynu není všude v pořádku. Závad bylo ale nakonec nalezeno podstatně více. Proto jsme tlačili na to, aby se ulice opravila do hloubky a udělal se i takzvaný kufr a ne jako při předchozích úpravách,“ hájí se Dan Jiránek. Rekonstrukce krajské silnice byla však zahájena až vloni, kdy byl v Kladně primátorem Milan Volf (Volba pro Kladno).

Aby se práce zdržovaly do budoucna co nejméně, vedení KSÚS přichází s kompromisem. „Pro vzniklé obtíže, jsme museli hledat náhradní řešení, tak, aby nemuselo dojít k celé přeložce plynu, který je uložen pouze 40 centimetrů pod zemí. Podle firmy Innogy by to trvalo dva až tři roky. Stavba byla proto na dva měsíce zastavena s tím, že zahájena bude 1. dubna a další tři etapy se budou dělat současně,“ sdělil před veřejností Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS. Hotovo by mělo být podle jeho slov do 31. srpna. Stavba za miliony korun by se měla prodražit už jen mírně o potřebnou ochranu plynu.