Díky tomu, že se o problém začal zajímat Kladenský deník i díky aktivitě uvolněného člena rady města Slaný Pavla Bartoníčka a místopředsedy slánské Komise pro sociální věci a zdravotnictví Filipa Kruncla, se podařilo prodej ubytovacího zařízení zatím pozastavit. Oba pánové totiž proti argumentům na odprodej zásadně oponovali. Kromě těchto dvou si zasedání zastupitelstva nenechal ujít Milan Greineder z Úřadu vlády České republiky, který je vedoucím odboru pro sociální začleňování.

Záležitost kolem prodeje ubytovny patřila na zastupitelstvu k těm emotivnějším, přičemž řada obyvatel se schůze zúčastnila. Na mikrofon se vyjádřilo i několik občanů na Mexiku žijících, kteří jsou osobami na pokraji chudoby a po její privatizaci a přestavění domu na standardní byty už by s levným nájemným nevystačili a byli by patrně nuceni odejít. „Bydlím na Mexiku 52 let, jsem nemocný a mám už svoje roky. Kdyby mi bylo dvacet, tak se seberu a najdu si jiné bydlení, ale takhle je to pro mě velice těžké. Bylo by fajn, kdyby nás nechala na Mexiku radnice dožít,“ říká například Ondřej Horváth. Na mikrofon se svých sousedů z Mexika zastal například padesátník Lukáš Hájek či důchodkyně Eva Hanlová, která při rentě nedosahující ani čtyři tisíce korun si ani jiné bydlení dopřát nemůže a na soukromé ubytovně se prý leda se zlou potázala.

V situaci, kdy město Slaný trpí nedostatkem dostupného bydlení pro nízkopříjmové osoby, byl návrh na odprodej jediného městského zařízení tohoto typu ve Slaném, Komisí vyhodnocen jako nepřijatelný. „Vzhledem k současnému trendu odpovědných měst podobné lokality spíše vykupovat, byl návrh na odprodej vnímán jako značně rozporuplný a především nekoncepční. I s ohledem na možné přestěhování části obyvatel do různých míst v centru města, o kterém se mluvilo v kuloárech. Zastupitelé naštěstí dospěli k závěru, že bude vzhledem k nepřipravenosti předloženého materiálu odpovědnější ho odložit.

Následně pověřili vypracováním nového návrhu Pavla Bartoníčka. Důvěra v jeho schopnosti se projevila mimo jiné i časovým úsekem, který má pro tento úkol vyhrazen. Na problematiku, která nebyla uspokojivě vyřešena během uplynulých tří let, má Bartoníček za součinnosti s Komisí najít přijatelnou odpověď během příštích tří měsíců“, popsal situaci Filip Kruncl.

„Jsem potěšen, že zastupitelstvo prodej nemovitosti v Ouvalově ulici č.p.392 neodsouhlasilo a úkol navrhnout koncepční řešení beru jako výzvu. Především chci zmapovat reálnou situaci. V této věci se totiž za uplynulé tři roky nakupilo mnoho polopravd a ryze účelových tvrzení. A to jsou věci, které rád uvedu na pravou míru. Ve spolupráci s odborníky určitě nalezneme přijatelné řešení. Vzhledem k faktu, že nemovitost obývají kromě osob hendikepovaných i matky samoživitelky a důchodci, nezdá se, že by prodej této lokality chtěl v nejbližší budoucnosti kdokoliv ze soudných členů zastupitelstva podpořit,“ doplnil svého kolegu, uvolněný člen rady města Slaného, Pavel Bartoníček.

Přestože starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) zvedl při jednání rady města ruku pro odprodej Mexika a tvrdí, že kolem celé kauzy vznikl zbytečný mediální humbuk, na zastupitelstvu hlasoval pro to, aby se s prodejem ubytovny posečkalo s tím, že vedení města se ještě pokusí najít způsob, jak špatný stav budovy zlepšit a případně získat na její záchranu dotaci zvenčí.

Kromě výše zmíněných úředníků a představitele Úřadu vlády se chudých z Mexika zastali i členové Sboru Církve československé husitské ve Slaném, jež ve svém dopisu upozornili na to, že obec, která si může dovolit nadstandardní služby typu plaveckého bazénu nebo hokejového stadionu, je rozhodně dost bohatá na to, aby se postarala o lidi potřebné a postižené (ať už fyzicky, psychicky nebo sociálně), kteří nejsou sami schopni si zajistit nejzákladnější skromné ubytování.