„Nezvýší se ani koeficient daně z převodu nemovitostí, parkovné či jízdné v autobusech městské hromadné dopravy, které bylo naopak pro vybrané skupiny cestujících loni výrazně sníženo," konstatovala mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Co se týká odpadů, Kladeňáci hradí 600 Kč za osobu a stejnou částku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen. Poplatek je splatný nejpozději do poloviny dubna. Sumu lze ale uhradit i v maximálně čtyřech splátkách rozložených až do poloviny prosince.

Ceník poplatků za psa je poměrně široký. Odvíjí se od řady ukazatelů. Těmi je třeba počet psů v domácnosti, zda jsou zvířata v bytě nebo rodinném domě, záleží rovněž na lokalitě místa bydliště nebo například na tom, zda vlastník psa pobírá nějaký typ důchodu, jenž je jeho jediným příjmem. Poplatek je splatný nejpozději do 15. března nečiní-li více než 200 Kč. Je –li suma vyšší, je možné ji rozdělit do dvou splátek v březnu a září.

Nemění se ani cena za vjezd vozidel na pěší zónu. Řidiči zaplatí 20 Kč za každé motorové vozidlo a den. V případě vydání povolení na delší dobu je stanoven měsíční paušál ve výši 300 Kč za každé vozidlo.

Změny nenastaly ani u poplatků za zábor veřejného prostranství či místního poplatku z ubytovací kapacity, který tvoří pět korun denně za každé lůžko.