„Obec zahájila přípravu stavby a zpracování projektu již před osmi lety,“ řekl Jiří Junek. Vyřizování různých povolení a další byrokracie trvaly dalších sedm let. V roce 2009 se podařilo získat od státu pozemky do vlastnictví obce.

„Jedná se o zhruba patnáct hektarů. Vodní plocha bude projektována o velikost osmi hektarů a při maximálním objemu pojme 180 tisíc metrů krychlových vody,“ uvedl dále starosta.

Při zpracovávání projektu byl kladen zvláštní důraz na fakt, že má být především krajinotvorným prvkem. Bude provozovaný jako sportovní rybářský revír.

Kromě vlastního rybníka bude jeho okolí upraveno a osázeno množstvím stromů a keřů. Útočiště zde naleznou také některé druhy ptáků a obojživelníků.

„Tato stavba po více než 140 letech vrací původní ráz okolí naší obce. Předešlý rybník byl rozlohou téměř dvakrát větší a byl vypuštěn hlavně z důvodů nutnosti čerpání spodní vody ze studní pro potřeby tehdy rozvíjejícího se města Kladna,“ vysvětlil starosta.

Rybník se bude vypouštět z Loděnického a Rozdělovského potoku, který bude zároveň zásobovacím, tedy trvalým zdrojem vody. „Na Kačáku je vybudován napouštěcí objekt, který zajistí výškovou regulaci tohoto toku, aby mohlo dojít k vlastnímu napuštění rybníka,“ uzavřel starosta Doks Jiří Junek.