Mozaika je součástí kostela, který je kulturní památkou. Práce proto probíhaly pod dozorem zástupců Národního památkového ústavu a odboru kultury a památkové péče Městského úřadu Slaný. Výzdoba portálu v technice štípané mozaiky pochází z novogotické úpravy kostela z let 1907–1908, kdy byla provedena i unikátní výzdoba interiéru inspirována secesí.

"Mozaika tympanonu zobrazuje Trůnícího Krista – Dobrého pastýře. Z výtvarného hlediska zaujme výrazná dekorativní svatozář a ornament trůnu s využitím sklosmaltů se zlatou folií. Realizace nezapře silnou beuronskou inspiraci, projevující se také v souvisejícím dekoru. Zajímavé je, že patří mezi několik děl, u kterých se uvažuje, že autorem návrhu byl samotný Viktor Foerster. Možná proto se obličej Krista nápadně podobá autorovi. Svou dílnu měl v Praze, kde realizoval též několik zakázek, mezi nimiž byla například i mozaika Panny Marie s Ježíškem pro fasádu chrámu Panny Marie Sněžné v Praze. Kdybychom hledali v blízkém okolí Dolína další dílo Viktora Foerstera, najdeme jej až na bráně kláštera sv. Františka v Hájku v okrese Praha–západ," řekla vedoucí odboru památkové péče Městského úřadu Slaném Markéta Škrancová.

Vlastník, Římskokatolická farnost Slaný, se rozhodl poškozenou mozaiku zachránit. Vzhledem k finanční náročnosti bylo restaurování rozděleno do několika etap. V loňském roce bylo fixací zabráněno další degradaci.

Práce pokračovaly v letošním roce již v samotném restaurátorském ateliéru Magdaleny Kracík Štorkánové, kam byla mozaika převezena. Vyroben byl nový rám ve spolupráci s pasířstvím Houska & Douda z Buštěhradu, v němž byla zrestaurovaná mozaika posléze osazena zpět na tympanon kostela v Dolíně.

"V další etapě bude zrestaurováno ostění, opravena omítka portálu i kamenná římsa s křížem. To plánujeme příští rok," dodala Škrancová.

Restaurování bylo podpořeno financemi z dotačního titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury.