Posluchačům zazpívali František Čermák z kapely Agnes, Roberto Caporali a Luboš Čužák Rys, který se ujal také moderace. 

Na housle zahrála Jolana Szajewská.