Dlouho připravovaný projekt stěhování Dětského domova ze Sazené je v plném proudu a v Unhošti se již na podzim začalo s výstavbou nové budovy. Už nyní je však jasné, že chystaný přesun sazenského zařízení do nového místa se neobejde bez komplikací na obou stranách.

Stěhováním vyústil dlouhodobě nevyhovující stav budovy původní základní školy, která pochází z šedesátých let. Zřizovatel Středočeský kraj se proto před několika lety rozhodl zařízení přemístit. V první fázi se sice hovořilo o jeho umístění do nedalekých Velvar, ale vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé byli zcela proti tomu, rozhodl kraj o jeho umístění v areálu Domova důchodců v Unhošti, který také zřizuje. Zdali však soužití těchto věkově naprosto odlišných skupin bude šťastnou volbou, ukáže až praxe.

„Je pravda, že soužití těchto dvou generačních skupin nemusí být úplně ideální. Děti jsou poměrně živé a navíc jich právě nyní máme v zařízení dvanáct ve věku od patnácti do devatenácti let. Některým se odtud moc nechce. V Sazené je hezké prostředí, důvěrně to tu znají a mají zde i mnoho přátel. Celý projekt už je ale v pohybu a my se mu musíme podřídit. Od stěhování si však slibujeme především možnost zkvalitnění práce s dětmi a také lepší spojení, což byl doposud velký problém,“ sdělil ředitel domova Jiří Beránek

A právě problémy s dojížděním a téměř osmdesátikilometrová vzdálenost obou míst patrně zapříčiní v domově velké personální změny. „Pro mě dojíždění není problém, bydlím ve Slaném, ale trochu se obávám, že pro ostatní zaměstnance to bude velká komplikace. Při výši jejich příjmů a vzdálenosti by se jim to nevyplatilo, a tak předpokládám, že mnozí odejdou. Naštěstí by díky blízkosti Kladna neměl být problém sehnat nové,“ řekl ředitel.

Obavy z chystaného stěhování domova neskrývají ani někteří obyvatelé Unhoště. Vedení města si proto nechalo od Středočeského kraje vypracovat o domově podrobnou studii.

„Někteří lidé ze sféry školství vyvolávají vůči novému dětskému domovu doslova hysterii. To je pro mě velice zarážející, ale souvisí to se současným stavem školství ve městě. Přitom právě pedagogové a výchovní poradci by měli být ti, kteří vědí, jak se postarat i o tyto děti. Buďme lidé, nové obyvatele, kteří se k nám přistěhují, si také nevybíráme, tak proč panikařit kvůli dětskému domovu. Navíc studie ukázala, že v současnosti je v domově většina dětí ve věku, kdy docházejí na střední školu. Já sám se domnívám, že tento projekt integrace by mohl být velice zajímavý například i se spojením s domovem důchodců,“ sdělil k chystanému stěhování starosta Unhoště Ivan Záboj.

„V současné době se také zabýváme otázkou zvýšené kriminality, ale vzhledem k tomu, že máme městskou policii, se domnívám, že nebudou zapotřebí žádná zvláštní opatření,“ dodal Záboj.

Zuzana Vlková