Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 16. dubna dopoledne, kdy kluci a děvčata zvýchovného zařízení se svými učitelkami sbírali suché větve, PET lahve, papíry a různé odhozené věci, nepatřící do kvetoucí přírody.
Vzávěru akce si opekli na zahradním grilu buřty, které dostali za odměnu od vedení domova. Další zakcí připravenou na sobotu 18. dubna, je Den otevřených dveří domova pro zájemce zřad veřejnosti a účastníky 29. ročníku turistického pochodu ze Slaného snázvem Za Havlíčkem do Bílého Aujezdce.⋌ (ht)