Kladno vyhlásí výběrové řízení na poskytnutí půjček z FOOD v termínu od 18. ledna až do vyčerpání finančních prostředků, nejdéle však do 30. září letošního roku. „Prostředky jsou určeny na opravy rodinných i bytových domů a jsou úročeny příjemnou sazbou v rozmezí tří až pěti procent,“ vysvětlil náměstek primátora Vojtěch Munzar. „Úroky se liší podle typu oprav a modernizací, stejně jako podle délky splatnosti, která může být až desetiletá,“ doplnil primátor Dan Jiránek.

Z prostředků fondu lze financovat například rekonstrukce a zateplení fasád, opravy střech včetně štítů, nové rozvody v domě či opravu výtahů. Pokud charakter rekonstrukce souvisí se zateplením, pak je žadatelům nabídnuta výhodnější úroková sazba.

V loňském roce se z FOOD vyčerpalo přibližně 14 milionů korun. „Před několika lety jsme měli problém s tím, že lidé prostředky v fondu ve větší míře nečerpali a většinu zbylých peněz si tak výhodně půjčovalo samo město. Zájem ale postupně roste. Stejně tak se zvyšuje suma, kterou můžeme půjčovat. Svědčí o tom skutečnost, že když jsme začínali, bylo to sedm milionů korun ročně a nyní už je to patnáct,“ poznamenal primátor Jiránek s tím, že o půjčku z FOOD mohou letos požádat i obyvatelé Švermova, a to na přípojky budované kanalizace ke svým domům.

Bližší informace o pravidlech pro použití finančních prostředků na opravy a modernizaci obytných domů jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách města nebo je lze získat na Správě bytového fondu Kladno.