„Vlaky by vyjížděly v pravidelném taktu, spoje by zajistily velmi rychlé spojení Prahy s Kladnem a Rakovníkem a také Kladna a Kralup nad Vltavou. Taktová doprava, kdy vlaky odjíždějí vždy například deset minut po každé celé hodině, usnadňuje zákazníkům zapamatování jízdních řádů,“ informoval Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

„Pokud budou s naším návrhem objednatelé souhlasit, nasadíme na spoje také moderní vozidla,“ řekl náměstek generálního ředitele Českých drah Petr Moravec. „Půjde především o Regionovy, které by podle našeho návrhu vozily většinu osobních vlaků mezi Prahou a Kladnem. Na dálkové vlaky bychom rádi nasadili zcela nové moderní motorové vozy,“ doplnil.

Součástí nabídky jsou i úpravy jízdních řádů na navazujících tratích tak, aby spoje vytvořily provázaný systém. Návrh jízdního řádu počítá s výrazným zahuštěním dopravy. Každou hodinu by vyjel rychlý spoj z Prahy na kladenské hlavní nádraží, odkud by pokračoval na Kladno-město a Ostrovec. Stejně tak by každou hodinu vyrazil z hlavního města do Kladna i osobní vlak. Každé dvě hodiny pak rychlík na trati z Prahy do Rakovníka a osobní vlak z Kladna do Rakovníka.

Změna má do vlaků přilákat více cestujících a nabídnout jim mnohem lepší komfort cestování, aniž by došlo k zásadnímu zvýšení ztráty hrazené objednateli. Vlaky by v relaci z Prahy do Kladna a Rakovníka zvýšily svou konkurenceschopnost a ulehčily by tak extrémně zatíženým silnicím v okrajových částech hlavního města. Zástupce Regionálního organizátora pražské veřejné dopravy (ROPID) Jiří Prokel k tomu sdělil: „Nabídka Českých drah vytváří předpoklady pro lepší zapojení železnice jako páteřního dopravního systému v regionu, který se rychle rozvíjí a jehož požadavky na dopravu neustále vzrůstají.“